Dotacja Fundacji DKMS

admin 25.08.2023

Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku. W ciągu 15 lat Fundacja DKMS zarejestrowała w Polsce ponad 1 800 000 osób, a ponad 12 500 z nich zostało Dawcami rzeczywistymi.

W 2018 roku powstał Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, z myślą o szerokim i kompleksowym wsparciu pacjentów hematologicznych i ich bliskich. W ramach Programu Fundacja DKMS dofinansowuje kliniki i szpitale hematologiczne oraz współpracuje z organizacjami pacjenckimi.

Jednym z działań w ramach Programu jest Dotacja Fundacji DKMS skierowana do organizacji pozarządowych, wspierających Pacjentów zmagających się z nowotworami krwi. W 2022 roku odbyła się I edycja Dotacji Fundacji DKMS. Obecnie realizujemy II edycję, w której dotacje przyznano 10 projektom z 35 złożonych wniosków. 

Więcej o wsparciu dla organziacji i procesie otrzymania środków można przeczytać na stronie programu w sekcji Zgłoś się po Dotację Fundacji DKMS.

Już po raz 3 włączamy się w kampanię Złotej Wstążki organizowanej przez Fundację Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest profilaktyka i edukacja społeczeństwa, by jak najszybciej diagnozować chorych.

Polecane produkty