Dane kontaktowe do wszystkich działających w Polsce ośrodków onkologii i hematologii dziecięcej. Baza udostępniona dzięki uprzejmości Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei”
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
https://przyladeknadziei.pl

Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
https://udsk.pl/klinika-onkologii-i-hematologii-dzieciecej/

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Szpital Uniwersytecki im. dr Antoniego Jurasza
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
http://www.kpho.cm.umk.pl/

Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej
Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
ul. Truchana 7, 41-500 Chorzów
http://www.zsm.com.pl/oddzial-hematologii-i-onkologii-dzieciecej,19,3

Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
https://uck.pl/jednostki-szpitala/klinika-dla-dzieci/klinika-pediatrii-hematologii-i-onkologii.html

Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
https://gczd.katowice.pl/oddzialy/oddzial-onkologii-hematologii-i-chemioterapii/

Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego
ul. Artwińskiego 3a, 25-734 Kielce
https://wszzkielce.pl/ii-klinika-pediatrii-oddzial-onkologii-i-hematologii-dzieciecej/

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
https://szpitalzdrowia.pl/jednostki-medyczne/onkologia-i-hematologia/oddzial-onkologii-i-hematologii-dzieciecej/

Przy Klinice działa Dom Ronalda McDonalda
https://www.frm.org.pl/pl/co-robimy/dom-ronalda-mcdonalda

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
ul. Prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
https://www.uszd.lublin.pl/klinika-hematologii-onkologii-i-transplantologii-dzieciecej.php

Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii
Uniwersyteckie Centrum Pediatrii, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź
https://pediatria.umed.pl/

Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie im. Prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie
ul. Żołnierska 18 a, 10-561 Olsztyn
https://www.wssd.olsztyn.pl/oddzial-kliniczny-onkologii-i-hematologii-dzieciecej/

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
http://www.pedhemonko.ump.edu.pl/

Klinika Onkohematologii Dziecięcej
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
https://szpital2.rzeszow.pl/szpital/kliniki/klinika-onkohematologii-dzieciecej/

Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej
Klinika Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
https://www.spsk1.szn.pl/jednostki/szczecin-ul-unii-lubelskiej-1/kl-pediatrii-hemato-onkologii-i-gastroenterologii-dzieciecej
https://www.spsk1.szn.pl/jednostki/szczecin-ul-unii-lubelskiej-1/kl-pediatrii-onkologii-i-immunologii-dzieciecej

Klinika Onkologii
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
https://www.czd.pl/strony/dzialalnosc-kliniczna/kliniki/klinika-onkologii

Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii WUM
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Polikarpa Brudzińskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
https://uckwum.pl/dsk/klinika-onkologii-hematologii-dzieciecej-transplantologii-klinicznej-i-pediatrii/

Przy Klinice działa Dom Ronalda McDonalda
https://www.frm.org.pl/pl/co-robimy/dom-ronalda-mcdonalda

Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17 a, 01-211 Warszawa
https://imid.med.pl/pl/dzialalnosc-kliniczna/kliniki-i-oddzialy/kliniki/klinika-onkologii-i-chirurgii-onkologicznej

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
https://www.szpital.zabrze.pl/oddzial-hematologii-i-onkologii-dzieciecej/

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej