Dotychczas w Ośrodku Dawców Szpiku Fundacji DKMS zarejestrowało się ponad 1720000 potencjalnych dawców gotowych podarować chorym szansę na życie.

Diagnozę nowotwór krwi słyszy co 40 minut jedna osoba w Polsce. Choroba nie dyskryminuje ze względu na płeć, wiek, kolor skóry, wyznanie czy poglądy polityczne. Chorują dorośli, młodzież oraz dzieci. Dla każdego z nich informacja o chorobie jest wstrząsem, który następuje niespodziewanie i całkowicie zmienia zarówno ich życie, jak i życie ich najbliższych.

Jednym z najczęstszych nowotworów krwi jest białaczka która upośledza komórki krwi i szpiku kostnego, zaburzając cały układ krwiotwórczy i obraz krwi.
Rozpoznajemy:

  • ostrą białaczkę szpikową, AML
  • ostrą białaczkę limfoblastyczną, ALL
  • przewlekłą białaczkę szpikową, CML
  • przewlekłą białaczkę limfocytową, C

Więcej na: dkms.pl/dawka-wiedzy

Na szczęście w dzisiejszych czasach wielu pacjentów wraca do zdrowia, ponieważ udaje się im wygrać walkę z nowotworem krwi. W czasie leczenia chorzy potrzebują przede wszystkim skutecznej opieki medycznej. Mimo, iż polscy pacjenci mają aktualnie dostęp do różnych form leczenia, dla wielu z nich jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku/krwiotwórczych komórek macierzystych od rodzinnego lub niespokrewnionego dawcy. Celem przeszczepienia jest odtworzenie zniszczonego po chemio/radioterapii szpiku chorego poprzez podawanie mu krwiotwórczych komórek macierzystych pobranych od zdrowego dawcy. Sukces tego zabiegu jest uzależniony od wielu czynników, m.in. wieku chorego, rodzaju i stopnia zaawansowania choroby oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Jednym z kluczowych elementów jest jednak znalezienie genetycznie zgodnego „bliźniaka”, którego cechy zgodności tkankowej z pacjentem umożliwią skuteczną transplantację. Jest to nie lada wyzwanie, ponieważ prawdopodobieństwo znalezienia dawcy w najlepszym wypadku wynosi 1:20 000 a przy rzadkim kodzie genetycznym pacjenta może wynosić nawet 1 do kilku milionów. Dla ok 20% pacjentów potrzebujących transplantacji niestety wciąż nie udaje się znaleźć zgodnego dawcy.

Dotychczas w Ośrodku Dawców Szpiku Fundacji DKMS zarejestrowało się ponad 1 720 000 potencjalnych dawców gotowych podarować chorym szansę na życie. Ponad 9 500 osób już tego dokonało zostając faktycznym dawcą i oddając krwiotwórcze komórki macierzyste bądź szpik. Niestety cały czas, pomimo tak wielu osób, które bezinteresownie chcą pomóc, nie wszystkich chorych można wyleczyć. To właśnie dlatego Fundacja nie ustaje w rejestracji nowych osób, które pragną ratować życie pacjentów hematoonkologicznych na całym świecie.

DKMS Jak zostać potencjalnym dawcą szpiku

Aby zapisać się do bazy Fundacji DKMS– wystarczy wejść na stronę www.dkms.pl, wypełnić odpowiedni formularz, poczekać na pakiet rejestracyjny, który zostanie dostarczony na wskazany adres drogą pocztową, a następnie odesłać go do Fundacji w kopercie zwrotnej. W podjęciu decyzji o zostaniu dawcą szpiku przydatne będą materiały dostępne na stronie internetowej Fundacji, które zawierają niezbędne informacje nie tylko o samej idei oddawania szpiku i o metodach pobrania krwiotwórczych komórek macierzystych, ale również o przeciwwskazaniach do bycia dawcą.

Pomimo, że od 2008 roku misją Fundacji DKMS jest znalezienie dawcy dla każdego pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych/szpiku, to działalność tej organizacji sięga o wiele dalej. Proces leczenia bowiem to nie tylko kwestia wyboru skutecznej metody terapeutycznej, ale również szeroko rozumiana opieka nad pacjentem hematologicznym w procesie leczenia oraz powrotu do pełni sił. Rezultatem tego podejścia jest stworzona 3 lata temu inicjatywa –„Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów”. Jego nadrzędnymi celami są wsparcie Pacjentów oraz ścisła współpraca i wspólny głos środowisk zajmujących się pacjentami hematoonkologicznymi. Tylko taka synergia może przynieść realne zmiany i poprawę warunków oraz jakość leczenia chorych w Polsce.

W ramach Programu Fundacja DKMS zdecydowała się działać w 3 obszarach: wsparcia szpitali, współpracy z organizacjami pacjentów oraz rozwoju nauki i edukacji.

Leczenie pacjenta hematoonkologicznego często wiąże się z wielotygodniowym pobytem w szpitalu, dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie chorym i ich najbliższym komfortowych warunków powrotu do zdrowia. Poprzez projekt „Dar Fundacji DKMS” przekazywane są darowizny dla klinik transplantacji szpiku oraz oddziałów hematologicznych na budowę, rozbudowę, remont i/lub wsparcie w zakupie sprzętu medycznego.

Ponadto Fundacja angażuje się w lokalne oraz ogólnopolskie inicjatywy i projekty organizacji wspierających pacjentów, których celem jest pomoc i wsparcie pacjentów w obszarach psychoonkologicznym, żywieniowym i rehabilitacji ruchowej. Owocem takiej działalności jest m.in. wydany z Fundacją Iskierka poradnik żywieniowy z przepisami dla rodziców dzieci, które są po przeszczepieniu szpiku. Nie wszyscy bowiem zdają sobie sprawę, jak niebagatelną rolę w leczeniu chorych odgrywa zbilansowana i urozmaicona dieta.

Niezwykle ważnym elementem troski o pacjenta hematoonkologicznego jest również edukacja oraz rozwój nauki. To właśnie dlatego w 2019 roku Fundacja uruchomiła „Grant Naukowy Fundacji DKMS” skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają m.in. wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych. Fundacja DKMS finansuje także niekomercyjne, wieloośrodkowe badania kliniczne.

„Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów” finansowany jest ze środków pochodzących z darowizn dokonywanych przez darczyńców Fundacji DKMS, darowizn przekazywanych w ramach 1% podatku oraz z przychodów uzyskanych przez Fundację ze świadczonych przez nią usług koordynacji procedury pobrania szpiku bądź krwiotwórczych komórek macierzystych.

Fundacja DKMS