W dniu 15 września o godzinie 13.30 zorganizowaliśmy debatę najznamienitszych specjalistów w dziedzinie onkologii dziecięcej, poświęconą leczeniu białaczki w Polsce i na świecie: wyzwaniom, jakie stoją i mogą pojawić się przed medycyną oraz perspektywom rozwoju i skuteczności terapii.

Zapis dostępny jest pod adresem:
www.zlotawstazka.pl/debata


.

Zaproszeni uczestnicy i tematy:

.

prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej Przylądek Nadziei we Wrocławiu, Senat RP

Profilaktyka i diagnostyka. Jak poprawić skuteczność „pierwszej linii frontu” – czujność onkologiczna rodziców i lekarzy pediatrów? Co zawodzi?

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Onkologia dziecięca w czasach „-omiki”. Rola diagnostyki nowej generacji

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak
Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Przylądek Nadziei we Wrocławiu

CAR-T nowy kierunek w medycynie a leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej.  Akademickie CAR-T. Jakie są perspektywy dostępności tych metod diagnostyki i terapii w Polsce?

dr hab. n. med.  Marzena Samardakiewicz
Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Znaczenie opieki psychologicznej w terapiach onkologicznych u dzieci (przez pryzmat białaczek). W jakim punkcie jesteśmy dzisiaj, jakie są potrzeby i wyzwania?

prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk
Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

Ozdrowieńcy i co dalej. Jak pomóc dzieciom, które pokonały białaczkę wrócić do normalnego życia. Jakie są największe potrzeby i wyzwania przed systemem ochrony zdrowia, m.in. w zakresie rehabilitacji.

prof. dr hab. med. Jan Styczyński
konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

Opieka onkologiczna nad dziećmi w Polsce – światowy standard jest możliwy /  Badania kliniczne w onkologii u dzieci – aspekty prawne i etyczne.

Ewa Magnucka-Bowkiewicz
Fundacja DKMS

Rozwój i znaczenie dawstwa szpiku w transplantologii hematologicznej w leczeniu białaczek u dzieci

Aleksandra Rudnicka
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Potrzeba powołania w Polsce advocacy groups, organizacji rzeczniczej, reprezentującej interesy małych pacjentów z chorobami nowotworowymi.


.

Złota Wstążka. Debata ekspertów

Prowadzenie i moderacja:
red. Aleksandra Rudnicka
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Głos Pacjenta Onkologicznego

.

Realizacja debaty i transmisji:
Fundacja im dr. Macieja Hilgiera
IAMP – Interdyscyplinarna Akademia Medycyny Praktycznej

.

DZIĘKUJEMY!